تبلیغات
تنــــــ ــــ ـها ی دلــــ ـــشـ ـکـ ـسـ ـته

تنــــــ ــــ ـها ی دلــــ ـــشـ ـکـ ـسـ ـته


تنها یک تنها میداند تنهایی تنها درد یک تنها نیست!!!!!

 پست ثابت

 

 

 

 

زینب جان!

شرمنده ایم که بهای حسینی شدن ما

"بی حسین" شدن تو بود،

و شرمنده تر آنکه تو بی حسین شدی و ما حسینی نشدیم . . .


کاش …

وقتی خدا در حشر بگوید : چه داشتی؟

سر برکند حسین … بگوید : حساب شد . . . 

گوش کن ...

چه خوش ترنمی دارد در تپیدن !

نمیتپد ؛

حسین حسین میکند . . . 

 

غمگینم…

 همانند دلقکی که روی صحنه

چشمش به عشقش افتاد که بامعشوقش به او میخندیدن . . . 

خواستن، همیشه توانستن نیست


 گاهی داغی است که بر دلت میماند...


 

 

 

آهسته
بیا


 چیزی هم  ننویس

 

نظر هم نگذار

همان که بخوانی بس است


من به تنهایی عادت دارم

 
پسر نیازی به ته ریش نداره.....!!!
نیازی به دور بازوی ضخیم نداره
همینكه احساس امنیت كنی تو رابطه كافیه

دختر نیازی به لبای ورم کرده و دماغ سربالا نداره
همینكه قلبش صاف باشه باهات كافیه

ننازید به این چیزا که موندنی نیستــــــــــ

عشـــــق
خـــودش بــه وجــود مـــیـاد
نـــــیاز ے بـــــه ایـــــن
دوســـــتـــیهـــــا ے بـــی هـــدف نیســــت
دلـــــتُ وادار بـــه عــاشقــــی نــکــن
کـه بــعــد مــــجبور بشـــی
خـــیـــانــــت کــــنی ...

رفتــــــــــــــے؟؟؟

فـــــداے چشمـــــان خیســـــم

وعـــــده مـــــابـــــراے آن روزی باشـــــد که بـــــراے

مهـــــربـــــانے هـــــایـــــم لـــــه لـــــه بزنـــــے!!!!!!!

آن روز اگـــــرپشـــــت گوشـــــت را ببینــــے

مراهـــــم خواهـــــے دیـــــد!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس های عاشقانه متحرک دختر و پسر در حال گریه کردن

دلتنگ که بـــــــــــــــــاشم...ســــــاده ترین حرف ها هم...اشـــــــــکم را در می آورد...

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

برای دلم، گاهی مادری مهربان میشوم،

دست نوازش بر سرش میکشم میگویم:

«غصه نخور، میگذرد…»

برای دلم، گاهی پدر میشوم، خشمگین میگویم:

«بس کن دیگر بزرگ شدی…»

گاهی هم دوستی میشوم مهربان،

دستش را میگیرم میبرمش به باغ رویا…

دلم، از دست من خسته است…

اینڪـﮧ یواشڪی دلتنگش باشی
خیلی بهتر از اینـﮧ ڪـﮧ
بهش بگی و هیچ جوابی نگیرے

 

 

 

آدم هـا می آینـد


زنـدگی می کننـد


می میـرنـد و می رونـد ...


امـا

فاجعه ی زندگی تــو


آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه


آدمی می رود امــا نـمی میـرد!


مـی مـــانــد


و نبـودنـش در بـودن ِ تـو


چنـان تـه نـشیـن می شـود

 

کـه تـــو می میـری


در حالـی کـه...

 
حرفاشو وقتی باور کن که
تو رو به همه نشون میده
سرشو میگیره بالا و میگه
این دیوووووووونه عشقمه ♥

کارت پستال و عکس های جدید ویژه ماه محرم

 

به ما یاد دادند که هر وقت آب مینوشی بلند بگو یا حسین (ع)

اما در این روزهای گرم تابستان و ماه رمضان که آب می بینی و نمی تونی بنوشی

آروم بگو یا ابوالفضل (ع)

کارت پستال و عکس های جدید ویژه ماه محرم

 

آقا ...
چـه کـرده ای بـا دلـهـای مـا کـه ایـنـگـونـه تپـش مـحـرم دارنـد...

 

هر كسی راه ندارد به عزای تو حسین(ع)

سینه زن های تو را فاطمه(س) گلچین كرده..

 

 

 

دلیل تنهاییم را تازه فهمیدم
وقتی محبت کردم و تنها شدم
وقتی دوست داشتم و تنها ماندم...
دانستم
باید تنها شد و تنها ماند تا خدا را فهمید...

208.jpg

نه حوصلـــه ی دوســـت داشتــن دارم

 

نه می خواهـــــــم کسـی دوستـــــــــم داشتـه باشد

 

ایـن روزهـــا ســـــَــــردم ...

 

مثـل دی , مثـل بهمـــن, مثـل اسفنــــــد

 

مثـل زمستــــ ـــــان


احســــــاسـم یـخ زده                                                                            

 

              آرزوهـــــــــایـم قندیــــل بستــه                                                                   

 

امیــــــدم زیــر بهمــن ِ ســرد ِ احســاساتم دفــــــــن شـده

 

نه به آمـــــدن ی دل خوشــم و نه از رفتـــــن  غمگیــن

 

ایـن روزهـــا پــُر از سکـــــــــوتـم.... 

بحث قسمت نیست ... !

تو مرد ماندن نبودی...

خدایا بیا از تنهایمان بگوییم...

 

مرا ...او...!

 

تو را چه کسی تنها گذاشت..؟؟!!! 

 

من كه هر دقیقم وابسته به دقیقه تو بود

من كه حتی لباس تنم به سلیقه تو بود


 


منی كه دست هیچكسی رو با وجودم نمی گرفتم

تو باعث شدی كه توی قلبم بمیره نفرت


رسیده وقت رفتن

هرچند من از دلت خیلی وقته رفتم

تو كه می دونستی من تكیه گاه محكمتم
بگو با من دیگه چرا آخه نوكرتم؟؟؟

 

 

می دونی چند بار گفتم كه تو مال من باش؟؟

بگذریم دیگه زدستم در رفته شمار دردام

 

 

یه گوشه ی دنج . . .

یه نقطه . . .

یه عالمه بغض . . .

یک دنیا حرف . . .

یک دلشکسته . . .

و بی نهایت خاطره . . .

کافیست برای جوان مرگ شدن. . . 

 

 

  بگذار ترڪت ڪنند؛  

 بگذار بخواهے و نشوב  
 بگذار جا פֿـوش ڪنند  
 בستانت رو بہ آسماטּ  
 بگذار آرزویت برآورבـہ نشבـہ بماند  
 بگذار اشڪ شوב בریا בریا ببارے برایش  
 بگذار בرב شوב  
 بگذار جاے زخمش باقے بماند  
 بگذار تنها بمانے و با سڪوتے تلخ غروب هایت را بگذرانے  
 بگذار בنیا هرچہ مےخواهב سرت بیاورב  
 تو اما تحمل ڪن؛  
 تو \"خבایت \"را בارے...  
 \"خבایے ڪہ چوبش صבا نבارב.. 

اینْ آخَـــرینْ بارَمْ بــــودْ...
.
.
دیگَرْ اِحْسـ ــاسَمْـ را بَرـآیِ کَسـ‌ ـــے عُـــرْیـ ـآنْ نِمــــے كُنَمْ .......
.
.
صِداقَــــ ‌ــتْ ، یَعْنــــے حِماقَــــ ــتْ...

.

شـآیــَב روزی بـفـهـمـב ،بــﮧ خــآطرش از چـﮧ هـآ گـُـذَشـتَـم

امـــآ

حــآل کــﮧ نــمـی בانــد،تـَنـهـآ بـﮧ בیـگـران مـیـگـویـב:

او یــڪ اَحــمـَــق اســـت

قبلنا نمیتونستم

این قضیه "یک دقیقه سکوت به احترام فلانی" رو درک کنم

تا اینکه دیدم بعضی وقتا که غرق خاطرات بعضی آدما میشی

یک دقیقه که هیچ...

ساعت ها ناخودآگاه خیلی سنگین سکوت میکنی!

 

 

دیـگـر نـبـودنـت بـه هـیـچ کـجـای دنـیـا بـر نـمـی خـورد . . 

قـسـمـت را بـه هـر زبـانـی کـه بـنـویـسـی قـسـمـت خـوانـده مـی شـود

شـبـیـه صـف هـای جـدایـی کـه هـمـیـشـه بـرای مـا خـلـوت اسـت !

بـبـخـش کـه نـمـی تـوانـم بـرای جـای خـالـی ات شـعـر بـنـویـسـم . .

دسـتـم بـنـد اسـت بـنـدِ رگـی کـه خـون اش بـنـد نـمـی آیـد ...

هی فلانی ؟ میدانی ؟


میگویند رسم زندگی چنین است :


می آیند . . .


می مانند . . .


عادت می دهند . . .


و میروند . . . و تو در خود می مانی

 

و تو تنها می مانی . . .


راستی نگفتی

رسم تو هم چینین است ؟

مثله همه فلانی ها

تعداد کل صفحات : 7 1 2 3 4 5 6 7

دانلود آهنگ جدید