تــ ـــ ــــ ــنها

تنها یک تنها میداند تنهایی تنها درد یک تنها نیست!!!!!

 


 

بـــرای بـــعضی دردها...

نـــه می توان گریــــه کرد ، نــــه مـی توان فریـــــــــاد زد ... !


بــــرای بـــــــــــعضی دردها ...


فـــــقط می توان نــگاه کرد و بی صدا ،


شـــــــــکــــــــــســـ ــــــت ... !

 


ادامه مطلب

+نوشته شده در چهارشنبه 1 مرداد 1393 ساعت11:31 ق.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

دردی نیست . . .

زجری نیست . . .

غمی نیست . .

اما . .

با هر لبخند روحم زخم برمیدارد . .

قهقه که می زنم دلم زجه می زند . . .

این است حال این روز های من . . .


+نوشته شده در جمعه 31 مرداد 1393 ساعت02:26 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | کامنت |

 
گـاه בلـمــ مےـگـیرב

گـاه زטּـבگــے ســخـتــــ مےـشـوב

گـاه تـטּـهـا , تـטּـهـایـے آرامـشــ مـے آورב

گـاه گـذشـتـهـ اذیـتـمـ مـیـکـنـב

ایـטּ `گـاه هـا`... گـهـگـاه تـمـامــ روز و شـبــ مـنــ مےـشـو טּـב

آטּـوقـت بـغـض گـلـویـم را مـےـگـیـرב !

בرسـت مـثـل هـمےــטּ روزـها ....

 

+نوشته شده در جمعه 31 مرداد 1393 ساعت11:36 ق.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

 
چــــــــــــــرا همش به سلامتی.....

ادامه مطلب

+نوشته شده در جمعه 31 مرداد 1393 ساعت11:23 ق.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

کـاش مـی فـهـمیـدی ....

قـهـر میـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری و بـلـنـدتـر بـگـویی:

بـمان...

نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛

و آرام بگویی

هـر طور راحـتـى ... !

ادامه مطلب

+نوشته شده در جمعه 31 مرداد 1393 ساعت11:23 ق.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

چنـכ سال بعـכ

پسری از تو ،

عاشق כختری از من خواهـכ شـכ...

فقط جاלּ بچه هایماלּ ،

مانـכלּ را یادش بـכه...

 بازمانـכگاלּ نسل من و تو


ادامه مطلب

+نوشته شده در جمعه 31 مرداد 1393 ساعت03:03 ق.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |


ادامه مطلب

+نوشته شده در پنجشنبه 30 مرداد 1393 ساعت04:36 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

  هــی پســـری کـــه کــــار امـــروزت بــازی بـــا دل دختــــــراست ...

  و دیــــدن اشکــــاشون حــس شـــاخ بـــودن بهــــت میـــــده ...

  فـــــردا پـــــدر خـــواهــــی شــــد ...

  اشــــک هـــای دختـــــرت کمــــرت را مـــی شکنـــــد ...


ادامه مطلب

+نوشته شده در چهارشنبه 29 مرداد 1393 ساعت02:58 ق.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

قدیما هزار ساعت عشق بوב و

یـڪـ بوسـہ یواشڪــﮯ…

الاלּ هزار ساعت بوسـہ علنـﮯ هست و 

בریغ از یـہ لحظـہ عشق …


ادامه مطلب

+نوشته شده در چهارشنبه 29 مرداد 1393 ساعت02:49 ق.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

 بـــه شـــوخـــی گفتــــم دیگــــر نمی خــواهمـــت ...

 خنــــدیـــد و رفــــت ...

 فهمیـــــدم شـــوخــــی مـــن حــــرف دلــــش بـــود ...

 تــــو فقـــط جـــدایــی خــــواستـــی ...فقــــط یــــه ســـوال دارم ...

 بــا جــــدایـــی مـــون تنهــــاییـــات رفـــع شـــد ؟؟؟

 


ادامه مطلب

+نوشته شده در سه شنبه 28 مرداد 1393 ساعت02:51 ق.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

 

 

 

 

یــِك عـَבב ســ ـ ـیگـآر בآرَم

یــِك בل غـَمگــیـטּ

وَ هـِزآر בرב بــے בرمــآטּ تــنـ ـ ــهـآیــے

بــآ تـو قــِسـمـَت كـُنــَم یـآ פֿــوבم بــكــِشـَم؟


ادامه مطلب

+نوشته شده در یکشنبه 2 مهر 1391 ساعت12:30 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات | 


 

دیشب در خلوت تنهاییم آهسته بی تو گریستم...

کاش صدای هق هق گریه ام را باد به تو می رساند...

تا بدانی "بی تو" چه می کشم

کاش قاصدک به تو می گفت این پیغام را میر ساند که امید و آرزوهایم بی تو

آهسته آهسته در حال فرو ریختن است


ادامه مطلب

+نوشته شده در یکشنبه 2 مهر 1391 ساعت12:26 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

وقتی تنهاییم دنبال یه دوست می گردیم

 وقتی پیدایش کردیم دنبال عیبهایش میگردیم

 وقتی از دستش دادیم دنبال خاطره هایش می گردیم و

 باز تنهاییم.....

 

 


ادامه مطلب

+نوشته شده در یکشنبه 2 مهر 1391 ساعت12:21 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

 


هر کجا که میبینم نوشته شده است خواستن توانستن است جگرم آتش میگیرد با خودم میگوییم یعنی او نخواست که نشد؟؟؟؟؟.....ادامه مطلب

+نوشته شده در یکشنبه 2 مهر 1391 ساعت12:13 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |


ادامه مطلب

+نوشته شده در سه شنبه 21 شهریور 1391 ساعت02:57 ق.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |


 

 

 ادامه مطلب

+نوشته شده در سه شنبه 21 شهریور 1391 ساعت02:54 ق.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

  
ادامه مطلب

+نوشته شده در سه شنبه 21 شهریور 1391 ساعت02:47 ق.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات | 
ادامه مطلب

+نوشته شده در سه شنبه 21 شهریور 1391 ساعت02:39 ق.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

 

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری دوم www.pichak.net كلیك كنید

 

از دیروز به دنبالت دویدم

و به امید دیدارت به امروز رسیدم

ولی افسوس........!

افسوس که تو به فرداها سفر کردی...

 

 


ادامه مطلب

+نوشته شده در سه شنبه 21 شهریور 1391 ساعت01:32 ق.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

خنده دار 17


ادامه مطلب

+نوشته شده در یکشنبه 19 شهریور 1391 ساعت12:42 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

 

 

 


ادامه مطلب

+نوشته شده در سه شنبه 14 شهریور 1391 ساعت05:31 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |


ادامه مطلب

+نوشته شده در دوشنبه 2 مرداد 1391 ساعت02:48 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

 

 

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست / ارد بزرگ

 

 


ادامه مطلب

+نوشته شده در دوشنبه 2 مرداد 1391 ساعت02:46 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |


ادامه مطلب

+نوشته شده در دوشنبه 2 مرداد 1391 ساعت02:44 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

دنیای این روزای من هم‌قد تن‌پوشم شده 
انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده 

دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده 
تنها مدارا می‌کنیم، دنیا عجب جایی شده 

هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن می‌کنم 
آینده‌ی این خونه رو با شمع روشن می‌کنم 

در حسرت فردای تو تقویمم‌‌و پر می‌کنم 
هر روز این تنهایی رو فردا تصور می‌کنم 

هم‌سنگ این روزای من حتا شبم تاریک نیست 
اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست 

هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن می‌کنم 
آینده‌ی این خونه رو با شمع روشن می‌کنم 

 

 

آغوش تنهایی داریوش دوری رویا

ادامه مطلب

+نوشته شده در دوشنبه 2 مرداد 1391 ساعت02:42 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

 

 

     با

 

 

چشای بی تفاوتروبروی من میشینی

 

                                   میگی هرچی بود تموم شد نمی خوای منو ببینی

 

                                              روزای خوبمون انگار همه از یاد تو رفته

 

                                                        روبروت گریه نکردن نمیدونی که چه سخته

 

                                                         تو  که جای من نبودی وقتی خنده هاتو دیدم

 

                                            وقتی آخرین کلام و از صدای تو شنیدم

 

                                  نه تو اونی که میگفتی من برات یه عشق تازم

 

                           فکرشم نکرده بودم اینجوری به تو می بازم


ادامه مطلب

+نوشته شده در دوشنبه 14 فروردین 1391 ساعت02:48 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

من نباشم کی توو رویا موهاتو ناز میکنه،کی با بالایه شکسته با تو پرواز میکنه

راست بگو من که نباشم اخمایه پیشونیت رو کی میاد دونه دونه با حوصله باز میکنه

من نباشم کی میاد ناز نگاتو می خره،کی میاد دنباله تو تورو تا خورشید ببره

کی میگه حقا همیشه با توئه،واسه خاطر تو کی میره پشت پنجره

من اگه نباشم کی واسه  همیشه تورو می پرسته،کی برات میمیره، کی نمیشه خسته

کی تورو میزاره روی دوتا چشماش،کی اگه نباشی میگیره نفس هاش

من نباشم کی تحمل میکنه کار تورو،با رقیب رفتنو اذیتا و آزار تورو

تو خودت داور میدون بشو و بگو کیه که جواب نده تلخی رفتار تو رو

من نباشم کی برات قصه میگه تا بخوابی، کی میاد سراغ رویات توو شبای مهتابی

کی بیداره تا تو خوابت ببره، کی  قایم میشه تویه ابرا که راحت بتابی

من اگه نباشم ...!


ادامه مطلب

+نوشته شده در دوشنبه 14 فروردین 1391 ساعت02:44 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

 

 

این که میگفتی عاشق توام یه دروغ بود

راه و رسم  عاشقی اینگونه که تو میپنداشتی نبود

نمیدانم من برای تو چه بودم

بازیچه ای برای بازی بچه گانه که دیگر کهنه شد

یا گلی که با چیدنش پژمرده شد

یادت هست میگفتی تو را تاج سر خود خواهم کرد

و من میگفتم من خاک پای تو خواهم بود

آه که نمیدانستم هیچ تاجی بر سر همیشگی نیست

ولی خاک همیشه زیر پا خواهد ماند

چه کسی جای قلب تنهای مرا در قلب تو پر کرد

چه کسی را به قلب عاشق من مُقدم ساختی

آه این کیست که چشمان زیبای تو به دنبال اوست

کاش میدانستم ...!!


ادامه مطلب

+نوشته شده در دوشنبه 14 فروردین 1391 ساعت02:43 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

 

[تصویر:  88178204883361144644.jpg]

 

روزی از پس تنهایی دل به نگاهت بستم که نمی باید می بستم

به شانه ای تکیه کردم که به خیالم همه تنهایی ام را پر میکرد

غرورم را به خاطرش شکستم و حرف دلم را در جاده تنهایی فقط برای او گفتم

هر شب چشمان بی فروغم به روی ستاره های آسمان بستم

به امید صبح شدن و دیدن ستاره زندگیم که او بود

برای دیدارش بی تاب و بی قرار بودم اما او  هیچ تاب و تبی نداشت

از این بی وفایی آیینه دلم شکت و فروغ زندگی ام بی نور گشت

ای کاش نیومده بودی...


ادامه مطلب

+نوشته شده در دوشنبه 14 فروردین 1391 ساعت02:42 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |

  

 

دوست داشتنم دروغ نبود  نخواستی باورم کنی

 

نخواستی با اومدنت تنهایی هامو کم کنی

 

دوست داشتنم دروغ  نبود نخواستی عاشقم بشی

نخواستی با حضور من از دیگرون دست بکشی

 

دوست داشتنم دروغ نبود  نخواستی با من بمونی

 

حرفات همه بهونه بود خوت اینو خوب میدونی

 

نموندی نخواستی یار، نموندی و ندیدی

 

من بی تو جون سپردم تو به کجا رسیدی

 

گفتی که عشق و عاشقی فقط توو شهر قصه هاست

 

دوست داشتنا دروغیه ، عاشق واقعی کجاست

 

دوست داشتنم دروغ نبود  نخواستی با من بمونی

 

حرفات همه بهونه بود خوت اینو خوب میدونی


ادامه مطلب

+نوشته شده در دوشنبه 14 فروردین 1391 ساعت02:40 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ | نظرات |