تنــــــ ــــ ـها ی دلــــ ـــشـ ـکـ ـسـ ـته

تنها یک تنها میداند تنهایی تنها درد یک تنها نیست!!!!!

 پست ثابت

 

چه تلخ است

با بغض بنویسی . . .  با خنده بخواند!

 

 

 


برچسب‌ها: پست ثابت, پست, خدایا,
ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 1 شهریور 1393ساعت 10:31 ق.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()
حَقیقتـــــ اینـــﮧ کـــــﮧهـَـــــر چـــے مــهـــَربـــوטּ تـَــر بــاشــے…بیشتـَـــــر بِهتـــــ ضُلمــ ـمـــےکُنــטּ…هـــَـ ـر چـــے صـــادق تـَــر بـ ـاشـــے…بیشتـ ـ ـر بِهتـ ــ ـ دروغ مــ ـے گـَــטּ…هـــَ ـ ــر چــ ـے خــ ـودتــ ـو خــ ـاکـ ـے تَـ ـر نِشــ ـوטּ بِــבے…واسَتـ ـ ــ کَمتــ ـ ـر ارزش قائلَنــ ــد…هـ ــر چـــــی قلبتــ ــو اسُـ ــوטּ تَـ ـر در اختیـ ـ ـار بِــ ـزارے…راحتــــتـَـر لــِـهش مــے کــنن…و اگـ ــر بـ ــدوننــد کــ ــ ـﮧ منتظـ ــرے و بِهشــ ـوטּ احتیــ ـاج دارے…انـــدازه یــ ـه دنیـــا ازتـــ فــــاصلــه مــــے گـــیــرنـ ــد!!!

ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 2 بهمن 1393ساعت 05:01 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 1 بهمن 1393ساعت 05:50 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 1 بهمن 1393ساعت 05:49 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

 
 
    راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود !
    تو … هیچ کجا نیستی…

ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 1 بهمن 1393ساعت 05:49 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 1 بهمن 1393ساعت 05:48 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()


این روز ها حال دلم همچون دایره ای میماند


که هیچ گوشه ای برایش دنج نیست ..........


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 1 بهمن 1393ساعت 05:36 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

 

 

یک وقت هایی باید

 

روی یک تکه کاغذ بنویسی، تعطیل است !

 

و بچسبانی پشت شیشه ی افکارت

 

باید به خودت استراحت بدهی

 

دراز بکشی، دست هایت را زیر سرت بگذاری

 

به آسمان خیره شوی و بی خیال سوت بزنی

 

در دلت بخندی به تمام افکاری که

 

پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند

 

آن وقت با خودت بگویی

 

بگذار منتظر بمانند !


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 1 بهمن 1393ساعت 05:32 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

 

 

من تصویر یک دردم

 

دلتنگی بهانه است


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 1 بهمن 1393ساعت 05:32 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()


حالا تو نیستی


و تباهی من


از همین لحظه آغاز می شود


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 1 بهمن 1393ساعت 05:30 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

 

به زمستانی فکر می کنم

 

که بدون تو

 

روزهای مرا

 

فصل هایی طولانی می کند


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 1 بهمن 1393ساعت 05:30 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

 

 

سکوتِ اتاقو داره میشکنه تیک تاک ساعتِ رو دیوار


دوباره نمی خواد بشه باور من که دیگه نمی یاد انگار


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 1 بهمن 1393ساعت 05:29 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

 

 

من فقط دو فصل را می شناسم

 

یا "تو" هستی یا "زمستان"


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 1 بهمن 1393ساعت 05:29 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

بعضی وقتا سکوت میکنی چون رنجیده ای که نمیخوای حرف بزنی...

بعضی وقتا سکوت میکنی چون واقعا حرفی واسه گفتن نداری....

گاهی سکوت اعتراضه...

گاهی هم یه انتظار...

اما بیشتر سکوت واسه اینه که هیچ کلمه ای نمیتونه غمی که تو در وجودت داری توصیف کنه....


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 1 بهمن 1393ساعت 05:28 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()
بعضی وقتهــآ...

          از شدت دلتنگیــــ ،
 
                      گریهــ کهــــ هیچ...!!!

                                  دلــ♥ــَت می خــوآهــَد ؛

                                             هــآی هــــآی بمیــــری...!

 

دل اگر بســــــتی ،

                محـــــــکم نبند!

                      مراقب باش گره کور نزنی...!                                    او میـــــــــــــــــــــــرود!
 
                                        آنوقت تو میمانی و یک گره کور...!!!
 

نــذر ڪـرכه ام اگـر نیآیـے ،                      

 

                                                       پیـآכه از یآכت بــِروَمـ ...!


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 30 دی 1393ساعت 11:21 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

 

دختر کوچولو:چیکارم داشتی گفتی بیام اینجا؟؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پسر کوچولو:میشه با پسرای دیگه بازی نکنی؟؟


 


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 30 دی 1393ساعت 11:19 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

هوای مردن


بیخ گوش من است...

همان جایی که روزی...

رد نفس های تو بود....!


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 30 دی 1393ساعت 11:19 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()"زندگی" بـه من آموخـت . . .

آدمها نـه " دروغ " می گویند

نه زیر " حرفشان " می زنند .

اگر " چیزی " می گویند . . .

صرفا " احساسشان " درهمان لحظه سـت

نبـایـد رویش " حساب " کرد 


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 30 دی 1393ساعت 11:18 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()
امــروز یاבمــ افتــاב ... دفتــر خاطراتـــے ڪـﮧ


خیلـــے وقتــ استــ

چیزــےבر آטּ ننوشتـﮧ امــ

بــا خوבمــ میگویمــ :

" فڪرشــ را بڪـטּ یڪــ روز میمیرــے او میمانـــב و ایـטּ בفتــر "

בلمــ میســوزב براے تــو ...

ڪــﮧ میشڪنــے روزــےڪـﮧ مـטּ نیستمــ

تــو ایـטּ دفتــر را میخوانــے

خــرב میشوے وقتــے میفهمــے

چقــבر בوستتــ داشتمــ ...

ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 30 دی 1393ساعت 11:18 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

گرگ هم که باشـــی
عاشق بره ای خواهی شد ،
که تو را به علف خوردن وا میــــدارد !!

و رسالت عشق این است ...
" تبدیل شدن به آنچه که نیستی ... "


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 30 دی 1393ساعت 11:17 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

زیاد פֿـوب نباش!

 

زیاد دم دست هم نباش ...

 

زیاد که פֿـوب باشے ، دل آدم ها را مـے زنـے

 

آدم ها این روزها

 

عجیب به פֿـوبـے ، به شیرینـے

 

 آلرژے پیدا کرده اند

 

زیاد که باشـے ، زیــــــــــادے می شوے ...


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 30 دی 1393ساعت 11:16 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

زینب جان!

شرمنده ایم که بهای حسینی شدن ما

"بی حسین" شدن تو بود،

و شرمنده تر آنکه تو بی حسین شدی و ما حسینی نشدیم . . .برچسب‌ها: زینب جان!, شرمنده ایم, بی حسین, حسینی, بهای, نشدیم,
ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 14 آبان 1393ساعت 06:02 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

کاش …

وقتی خدا در حشر بگوید : چه داشتی؟

سر برکند حسین … بگوید : حساب شد . . . 


برچسب‌ها: کاش, خدا, وقتی, چه, داشتی, حساب شد,
ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 14 آبان 1393ساعت 06:00 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

گوش کن ...

چه خوش ترنمی دارد در تپیدن !

نمیتپد ؛

حسین حسین میکند . . . 


برچسب‌ها: گوش کن, تپیدن, حسین, نمیتپد,
ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 14 آبان 1393ساعت 05:59 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

 

غمگینم…

 همانند دلقکی که روی صحنه

چشمش به عشقش افتاد که بامعشوقش به او میخندیدن . . . 


برچسب‌ها: غمگینم, دلقکی, میخندیدن, چشم, عشق, معشوق, صحنه,
ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 14 آبان 1393ساعت 05:55 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

خواستن، همیشه توانستن نیست


 گاهی داغی است که بر دلت میماند...


برچسب‌ها: خواستن, گاهی, داغ, دل, گاهی داغی است که بر دلت میماند..., همیشه توانستن نیست, همیشه,
ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 2 آبان 1393ساعت 08:44 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()


 

 

 

آهسته
بیا


 چیزی هم  ننویس

 

نظر هم نگذار

همان که بخوانی بس است


من به تنهایی عادت دارم


برچسب‌ها: آهسته, اهسته, تنها, تنهایی, عادت, همان, آهسته بیا,
ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 2 آبان 1393ساعت 08:40 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()
 
پسر نیازی به ته ریش نداره.....!!!
نیازی به دور بازوی ضخیم نداره
همینكه احساس امنیت كنی تو رابطه كافیه

دختر نیازی به لبای ورم کرده و دماغ سربالا نداره
همینكه قلبش صاف باشه باهات كافیه

ننازید به این چیزا که موندنی نیستــــــــــ

برچسب‌ها: پسر, احساس, لب, دماغ سربالا, ته ریش, قلب, صاف,
ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 2 آبان 1393ساعت 03:39 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

عشـــــق
خـــودش بــه وجــود مـــیـاد
نـــــیاز ے بـــــه ایـــــن
دوســـــتـــیهـــــا ے بـــی هـــدف نیســــت
دلـــــتُ وادار بـــه عــاشقــــی نــکــن
کـه بــعــد مــــجبور بشـــی
خـــیـــانــــت کــــنی ...


برچسب‌ها: عشق, بـــی هـــدف, خـــیـــانــــت کــــنی, عــاشقــــی, خـــودش بــه وجــود مـــیـاد, دوســـــتـــیهـــــا ے بـــی هـــدف نیســــت, خـــیـــانــــت,
ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 2 آبان 1393ساعت 02:59 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

رفتــــــــــــــے؟؟؟

فـــــداے چشمـــــان خیســـــم

وعـــــده مـــــابـــــراے آن روزی باشـــــد که بـــــراے

مهـــــربـــــانے هـــــایـــــم لـــــه لـــــه بزنـــــے!!!!!!!

آن روز اگـــــرپشـــــت گوشـــــت را ببینــــے

مراهـــــم خواهـــــے دیـــــد!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: تنهایی, تنها, آدم, گوشه گیر, هیچکس, نمیفهمه, دوست,
ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 2 آبان 1393ساعت 12:44 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

عکس های عاشقانه متحرک دختر و پسر در حال گریه کردن

دلتنگ که بـــــــــــــــــاشم...ســــــاده ترین حرف ها هم...اشـــــــــکم را در می آورد...


برچسب‌ها: دل, دلتنگ, دل تنگ, اشک, ساده, حرف, اشکم,
ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 2 آبان 1393ساعت 12:22 ب.ظ توسط مـ ـهـ ـد یــ ــــ نظرات| ()

آخرین مطالب
» حَقیقتـــــ اینـــﮧ کـــــﮧ ....
» دلتنگ ..
» .....
» راه میروم ......
» خدایا ......
» این روز ها .......
» یک وقت هایی ......
» من .....
» حالا تو نیستی ......
» زمستان
» پاشایی ...
» من فقط دو فصل را می شناسم .........
» بعضی وقتا سکوت میکنی ......
» بعضی وقت ها ....
» غیرت .....
» هوای مردن
» "زندگی" بـه من آموخـت . . .
» امــروز یاבمــ افتــاב ...
» گرگ ........
» ، زیــــــــــادے می شوے ...
» شرمنده ایم .....
» کاش …
» گوش کن ...
» غمگینم ….
» خواستن ....
» آهسته بیا ........
» پسر نیازی به ته ریش نداره ...!!
» عشـــــق ......
» تنهایی این نیست که هیچکس اطرافت نباشه .........
» دلتنگ که بـــــــــــــــــاشم ...
Design By : ghalebeweblog.ir